ES Projektai


UAB „Eustilita“ naujų užsienio rinkų paieška

UAB „Eustilita“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – bendrovės konkurencingumo didinimas. Pagrindinis projekto uždavinys – užsienio rinkų plėtra. Projekto metu numatoma dalyvauti 9 tarptautinėse parodose Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Tai leis padidinti bendrovės ir jos produkcijos žinomumą bei sustiprinti konkurencingumą užsienio rinkose.

Projekto pradžia – 2019 m. birželis, planuojama pabaiga – 2021 m. birželis.

Projektas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0270 „UAB „Eustilita“ naujų užsienio rinkų paieška“ dalinai finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui skirtas 45 tūkst. eurų finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Mokėjimai