Menu
Your Cart

Terminai | Sąlygos

Privatumas ir taisyklės

 • Privatumo politika

  Bendros nuostatos

  "Introstyle" rūpinasi vartotojų privačių duomenų apsauga bei tinkamu jos panaudojimu. Šios privatumo sąlygos arba taisyklės apibūdina klientų asmeninės informacijos panaudojimą "Introstyle"  interneto svetainėje bei procesuose, susijusiuose su paslaugų suteikimu vartotojui, jo poreikių identifikavimu bei tenkinimu. Ši privatumo politika skirta padėti vartotojui suvokti kaip ir kur panaudojami jo asmeniniai duomenys, kaip užtikrinamas jų saugumas bei paaiškinti, kaip tai padeda suteikti kokybiškesnes paslaugas. Prašome susipažinti su "Introstyle"  privatumo sąlygomis. Jei turite klausimų ar pageidavimų šia tema, drąsiai kreipkitės į mus skiltyje „Susisiekite su mumis” nurodytomis priemonėmis.

  Ši privatumo politika taikoma visiems "Introstyle" produktams, paslaugoms, "Introstyle" interneto tinklalapyje vykstantiems procesams. Bendrovės privatumo politika galioja naudojantis "Introstyle"  prenumeratos suteikiamomis prekėmis ar paslaugomis, taip pat taikoma kituose "Introstyle" įmonės ir vartotojo komunikacijos procesuose, kaip bendravimas socialiniuose tinkluose Facebook ar Twitter. Minima bendrovės ir vartotojo sąsajos aplinka apibendrinama kaip "Introstyle" „erdvė”.

  Apsilankydamas "Introstyle", visoje erdvėje bei naudodamasis joje suteikiamomis paslaugomis vartotojas sutinka su pateikiamomis Privatumo sąlygomis. "Introstyle" pasilieka teisę keisti privatumo sąlygas. Pakeitimai įsigalioja jų paskelbimo datą. Apie pasikeitusias Privatumo sąlygas vartotojai yra informuojami "Introstyle"  tinklalapyje arba kitomis komunikacijos priemonėmis.

  Vartotojo el. pašto naudojimas

  Vartotojas registruodamasis "Introstyle" sistemoje, užsiprenumeruodamas naujienlaiškį arba naudodamasis kitomis registracijos reikalaujamomis paslaugomis, pateikia teisingą savo el. pašto adresą. Šis el. paštas - info@introstyle.lt - yra naudojamas kaip pagrindinė bendravimo priemonė, siekiant suteikti klientui prenumeratą, informuoti jį apie esamus pasiūlymus bei kitiems tikslams, siekiant suteikti kokybiškesnes paslaugas. Vartotojo el. pašto informacija nėra atskleidžiama trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kuomet vartotojas sutinka dalintis savo asmenine informacija. Tai gali suteikti klientui daugiau vertės.

  Prenumeratos, kitos el. paštu gautinos informacijos atsisakymas

  "Introstyle" suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto, bendrovė pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams (prenumeratos pirkimas, pirkimo patvirtinimas) įgyvendinti. Dauguma el. laiškų pasižymės nuoroda laiško apačioje, kurią spustelėjus, galima atsisakyti šio tipo laiškų.

  Vartotojo finansinės informacijos naudojimas

  Vartotojo finansinė informacija pateikiama specialiai koduotu, itin saugiu formatu. Tuo pasirūpina patikimos, laiko patikrintos mokėjimų sistemos. Kliento finansinė informacija yra griežtai konfidenciali ir neprieinama nei vienam su "Introstyle"  erdve susijusiam asmeniui. Bendrovė gauna ir mato tik tą informaciją, kuri yra susijusi su mokėjimo registravimu ir patvirtinimu.

  Vartotojo demografinė informacija

  Siekdama aukščiausios paslaugų kokybės ir klientų pasitenkinimo lygio, "Introstyle" gali paprašyti vartotojų pateikti informaciją apie jų lytį, išsilavinimą, veiklą ar pajamas. Vartotojas neprivalo pateikti šios informacijos. Pastaroji naudojama tik formuojant didelę bendrąją duomenų bazę, į kurios rezultatus ir analizes atsižvelgiant, yra daromos atitinkamos išvados. Tokio pobūdžio vartotojo atsakymai nėra nagrinėjami individualiai. Trečiosioms šalims pateikiama tik apibendrinta informacija. Pastarosios neturės jokių galimybių išvysti asmeninę vartotojų demografinę informaciją, išskyrus tuos atvejus, kuomet vartotojas pats su tuo sutinka.

  Informacija, gauta naudojant "Facebook connect" registraciją

  Vartotojams itin rekomenduojamas "Facebook connect" registracijos ir prisijungimo metodas. Tai ne tik patogesnis prisijungimo būdas, bet ir be galo efektyvi priemonė dalintis informacija. Prisijungdamas šiuo metodu, vartotojas pateikia tam tikrą informaciją, pateikiamą Facebook vartotojo profilyje. "Introstyle" neperžiūri ir jokiais būdais nesaugo jokios asmeninės vartotojo informacijos prieš tai neprašydama vartotojo leidimo. Klientai, prisijungdami "Facebook connect" būdu, aiškiai informuojami apie asmeninės informacijos pateikimą bei jos kiekį, kurį vartotojas yra pasiryžęs suteikti. Klientai turi galimybę bet kada keisti suteikiamos informacijos iš Facebook profilio nustatymus. "Introstyle" akcentuoja, jog duomenys gauti iš Facebook vartotojų profilių naudojami korektiškai bei griežtai vartotojų naudai didinti.

  Techninė vartotojo informacija

  Kaip ir dauguma kitų tinklapių internete "Introstyle" naudoja vadinamuosius “greitintuvus”. Ši nedidelės apimties informacija vartotojo kompiuteryje, suteikia galimybę nukreipti klientą, vos tik prisijungusį, į jo asmeninį profilį ir pritaikyti jam asmeninę informaciją. Ši technologija naudojama tik informacijai, susijusiai su "Introstyle" erdve gauti.

  "Introstyle"  naudoja unikalių nuorodų metodą naujienlaiškiuose. Šis būdas leidžia sužinoti kiek el. laiškų buvo atverta. Ši informacija yra susijusi ir naudojama tik"Introstyle"   erdvėje.

  Dėl techninių priežasčių "Introstyle" gali išsaugoti vartotojo IP adreso duomenis. Ši informacija skirta tik techniniam tinklalapio efektyvumui didinti, nelegaliai veiklai atskleisti ir niekaip neįtakoja vartotojo asmeninės informacijos bei jos panaudojimo.

  Vartotojo asmeninės informacijos keitimas

  "Introstyle" suteikia galimybę vartotojams prisijungti prie asmeninio profilio ir redaguoti, taisyti asmeninę informaciją.

  Nepilnamečiai vartotojai

  "Introstyle" nerenka ir neprašo jokių asmenų iki 15 metų pateikti įvairios asmeninės informacijos. Asmenys, kurių amžius yra tarp 15 ir 18 metų, prašomi atsiklausti tėvų leidimo prieš naudojantis AdoreBoutique paslaugomis.

  Informacijos saugumas

  Informacijos saugumas yra vienas iš "Introstyle" prioritetų. Klientų pasitenkinimas susijęs su patogumu, užtikrintumu, o tai neišvengiamai persipina su asmeninės informacijos saugumu. "Introstyle"  naudoja pažangiausią programinę įrangą, pasitelkia patikimiausias technologijas bei sprendimus, skirtus vartotojo duomenų apsaugai.

   

  Jei turite klausimų dėl šios Privatumo politikos, kreipkitės į mus.

   

  Sąlygos ir Taisyklės

  "Introstyle" Sąlygos ir Taisyklės (toliau „Sąlygos”) kartu su Privatumo Nuostatomis bei D.U.K. nustato pagrindines neginčijamas naudojimosi "Introstyle" tinklalapiu bei paslaugomis taisykles. Vartotojai prisijungę prie "Introstyle" tinklalapio privalo paklusti "Introstyle" sąlygoms.

  Sutikimas su "Introstyle" sąlygomis

  • Prisijungdamas prie tinklalapio "Introstyle" vartotojas pripažįsta, jog sutinka ir ketina laikytis visų "Introstyle" sąlygų ir taisyklių. Vartotojui draudžiama naudotis "Introstyle" paslaugomis, jeigu jis atsisako paklusti šiems reikalavimams.
  • Registruodamasis "Introstyle" sistemoje (susikurdamas vartotojo profilį) vartotojas dar kartą patvirtina, jog sutinka su "Introstyle" sąlygomis.

  Sąlygų atnaujinimas, pokyčiai

  "Introstyle" pasilieka teisę bet kada keisti, redaguoti sąlygas ir taisykles. Šie pokyčiai įsigalioja nuo jų paskelbimo "Introstyle" sąlygos ir taisyklės skiltyje. Apie pasikeitimus informuojama "Introstyle" tinklalapyje arba kitomis priemonėmis.

  Vartotojų teisės

  • Naršyti tinklalapyje "Introstyle".
  • Naudotis "Introstyle" teikiamomis paslaugomis.
  • Neįvykusio pirkimo atveju, atgauti rezervacijos mokėjimą, šiose sąlygose ir D.U.K. nustatyta tvarka.

  Vartotojo įsipareigojimai

  • Rezervuodamas prenumeratą, vartotojas privalo sumokėti prenumeratos mokestį.
  • Vartotojas supranta ir sutinka, jog jis yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų konfidencialumo išsaugojimą.
  • Vartotojas taip pat pripažįsta, jog jis ir tik jis yra visiškai atsakingas už atliktus veiksmus, prisijungus prie "Introstyle" sistemos, jo vartotojo registracijos duomenimis. Sužinojęs, jog yra naudojamasi jo asmeniniais prisijungimo duomenimis, vartotojas privalo nedelsiant apie tai informuoti "Introstyle" el. paštu (info@introstyle.lt). Jei "Introstyle" teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie "Introstyle" vartotojo sąsajos, naudodamasis vartotojo prisijungimo duomenimis, "Introstyle" šį asmenį laiko vartotoju.
  • Jeigu pasikeičia vartotojo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Vartotojas, naudodamasis "Introstyle" paslaugomis bei svetaine internete, įsipareigoja laikytis šių sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

  "Introstyle" teisės

  • Bendrovė pasilieka teisę nustatyti minimalų pasiūlymo pirkėjų skaičių. "Introstyle" pasiūlymai tampa galiojantys tada ir tik tada, kuomet pasiūlymą nori įsigyti (nuolaidą rezervuoja) minimalus būtinas pirkėjų skaičius.
  • Jei vartotojas bando pakenkti svetainės internete darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, "Introstyle" turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis "Introstyle" tinklalapiu.
  • Susidarius svarbioms aplinkybėms, "Introstyle" gali laikinai arba iš viso nutraukti svetainės internete veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi vartotojui.

  "Introstyle" įsipareigojimai

  "Introstyle" įsipareigoja šiose sąlygose ir taisyklėse bei svetainėje internete nustatytomis sąlygomis sudaryti vartotojui galimybę naudotis "Introstyle"  teikiamomis paslaugomis.

  Prenumeratos apmokėjimo tvarka ir mokesčio grąžinimas

  • Prekių kainos "Introstyle" pasiūlymuose nurodomos litais su PVM.
  • Rezervacijos mokestis, sumokėtas banko pavedimu arba sistema mokejimai.lt, yra visiškai grąžinamas per 5 d. (išskyrus banko pavedimų išlaidas).

  Privati informacija

  "Introstyle", norėdama suteikti paslaugas, privalo turėti tam tikrą asmeninę informaciją apie vartotoją (vardas, pavardė, el. pašto adresas). Informacija apie privačios informacijos atskleidimą išsamiai pateikiama skiltyje Informacijos privatumas. Vartotojas pripažįsta, jog bet kokia informacija pateikiama "Introstyle" yra teisinga ir atitinką tikrąją situaciją.

  Bendravimo, informavimo priemonės

  • "Introstyle" naudojasi elektroninėmis arba mobiliosiomis duomenų perdavimo sistemomis – el. paštu, trumposiomis sms žinutėmis, pranešimais "Introstyle" tinklalapyje, socialiniame tinkle Facebook. Vartotojas pripažįsta, jog visos išvardintos priemonės turi visapusišką juridinę galią ir atitinka atitinkamus pranešimus raštu.
  • Pagrindiniu "Introstyle" informacijos kanalu laikomas el. paštas. Bendrovė visus pranešimus siunčia vartotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Vartotojas visus pranešimus ir klausimus siunčia AdoreBoutique tinklalapio skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  Rinkodaros priemonės

  • "Introstyle" savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas interneto svetainėje.
  • "Introstyle" turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

  Naudojimasis "Introstyle" tinklalapiu, paslaugomis

  Vartotojas sutinka, jog nenaudos ir neskatins kitų naudoti "Introstyle" interneto svetainės įstatymus pažeidžiančiais tikslais. Taip pat vartotojas įsipareigoja nenaudoti "Introstyle" prekės ženklo asmeniniais, reklamos, viešųjų ryšių ar kitais komerciniais tikslais, negavęs pritarimo iš "Introstyle".

  Autorinės teisės

  Visas "Introstyle"  tinklalapyje esantis turinys yra bendrovės, jos partnerių, tiekėjų nuosavybė. Šis turinys apima visus tekstus, paveiksliukus, logotipus, prekės ženklus, grafinį svetainės dizainą bei programinį kodą. Griežtai draudžiama redaguoti, plagijuoti, nuomoti, parduoti ar kitaip pasisavinti šį turtą. Net ir dalinė turinio vagystė laikoma Lietuvos Respublikos bei tarptautinių autorinių teisių pažeidimu bei užtraukia atitinkamą atsakomybę. Bet koks "Introstyle" turto panaudojimas galimas tik turint raštišką susitarimą su "Introstyle".

  Atsakomybė

  • Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
  • "Introstyle" neprisiima atsakomybės už nuostolius tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog vartotojas, neatsižvelgdamas į "Introstyle" rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • "Introstyle" neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, kilusius santykiuose su pardavėjais, kurių prekės ženklai yra "Introstyle" tinklalapyje. "Introstyle" neatsako už kitą pardavėjų veiklą ir dėl jos galimus nuostolius.
  • Vartotojas supranta ir sutinka, jog "Introstyle" tinklalapiu jis naudojasi laisva valia ir yra pats atsakingas už bet kokius nuostolius, susijusius su netinkamu tinklalapio naudojimu arba neteisinga pateiktos informacijos interpretacija.
  • Vartotojas supranta, jog už teisingą "Introstyle" siūlomų prekių ar paslaugų vartojimą atsakingas yra jis pats. "Introstyle"  neprisiima atsakomybės dėl galimų traumų, kitų sveikatos sutrikimų ar pasekmių, kilusių dėl netinkamo pasiūlymo vartojimo, asmeninių draudimų nepaisymo.
  • "Introstyle"  naudoja pažangiausias technologijas ir siekia užtikrinti visapusišką informacijos srautų saugumą. Nepaisant to, "Introstyle"  neatsako už galimus vartotojų nuostolius dėl programišių įsilaužimo, kompiuterinių virusų.
  • "Introstyle" , bendrovės partneriai neprisiima atsakomybės dėl nuostolių, kilusių dėl klaidų, netikslumų, informacijos trūkumo, jos vėlavimo interneto svetainės "Introstyle"  turinyje.
  • Kitais atvejais ir atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

  Baigiamosios nuostatos

  • Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  • Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  • Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
Šioje svetainėje naudojame slapukus, kurie pagerina ir Jums pritaiko svetainės funkcijas, padeda analizuoti srautą, pritaikyti Jums internete rodomą reklamą. Skaityti daugiau